INTENCIÓ DEL PAPA PER LA GENT GRAN

En la seva pregària del mes, el papa Francesc exhorta a tots els fidels a practicar la solidaritat a les ciutats, especialment amb la gent gran, marginats i malalts, portant endavant la cultura de la trobada. Francesc va assenyalar en el vídeo que “les nostres ciutats haurien de caracteritzar-se sobretot per la solidaritat, que no consisteix únicament en donar al necessitat, sinó a ser responsables els uns dels altres i generar una cultura de la trobada”.

CELEBREM EL TRIDENT

El Trident

Dues setmanes després del temps de Pasqua celebrem la festa del nostre “trident”, que en diem “Trinitat”, Déu Tri. Aquest “trident” no pertany a cap club esportiu, però sí que inspira l’estil de vida cristiana. No cal entrar en la discussió per saber si  n’hi ha tres o només un. Com aquesta analogia: En Marc és una persona, però també pot ser pare per la seva filla, és fill dels seus pares, i és marit per a la seva dona. A una persona, tots els “ell”, però amb tres papers diferents. Bé, el que ens ajuda per conèixer aquest Déu de la Trinitat és el Fill, Jesucrist.

“Trinitat” és una paraula que no es troba a la Bíblia, però s’utilitza per descriure la creença cristiana fonamental que existeix un Déu en tres persones: Déu Pare, Déu Fill, i Déu Esperit Sant. Cada persona és igual i completament Déu. Els cristians afirmem que hi ha un sol Déu, que és tres persones, cada persona és plenament Déu.

El nostre Déu és relació i família. És relació perquè crea tot el que existeix i dóna el seu temps i dóna la vida en el Fill. És família perquè no està sol, escolta, es comunica, té el mateix projecte. “Tot el que és del Pare és meu; per això dic que tot allò que us anunciarà, ho rep de tot allò que és meu” (Jn 16, 15). Aquest “trident” des de la creació inspira la nostra vida. Per tant, no estem sols? I tant que no!

Petits agricultors

La terra és un do de Déu. Que els petits agricultors rebin un remuneració justa pel seu treball preciós.