Petits agricultors

La terra és un do de Déu. Que els petits agricultors rebin un remuneració justa pel seu treball preciós.

Comments are closed.