Què ens proposem?

L’equip de pastoral juvenil i vocacional ens proposem – Ajudar els joves a descobrir el pas de Déu per les seves vides. – Oferir itineraris i experiències de vida que afavoreixin una trobada personal amb el Crist, que convidin a fer alguna cosa nova, que transformin la persona des de dins i que creïn ressonàncies a tots els nivells: físic, intel·lectual, afectiu, espiritual… – Il·luminar les experiències humanes que anem compartint amb la Paraula de Déu, que dóna sentit i encoratja a anar sempre més enllà. – Compartir la fe, en comunió amb l’Església, donant-ne testimoni, comprometent-nos amb els marginats d’avui, celebrant la vida i donant-ne gràcies a Déu. – Afavorir la formació de grups on la gent jove pugui expressar, alimentar i celebrar la fe d’acord amb la pròpia sensibilitat. – Fer propostes de formació adequades a cada edat.